๙๔. ขุนตระเวนนาเวศกับพวกถูกญวนจับได้

ฝ่ายจมื่นมนเทียรพิทักษ์ จมื่นมหาดเล็ก ซึ่งตั้งอยู่ที่เกาะกงแต่งให้ขุนตระเวนนาเวศ นายเพ็ง กับจีน ๑๓ คน ลงไปสืบราชการเมืองบันทายมาศ พบเรือตระเวนญวน ๆ จับไปได้ไปส่งที่เมืองบันทายมาศ องตุมผูให้ถามก็สารภาพว่า จมื่นมหาดเล็กให้ลงมาลาดตระเวนสืบราชการ องตุมผูถามว่าเมื่อเข้าจับได้สู้รบหรือไม่ ขุนตระเวนนาเวศว่าไม่ได้สู้รบ ยอมให้จับโดยดี องตุมผูถามพวกเรือตระเวนญวนว่า ไทยได้สอดเครื่องหรือไม่ พวกเรือตระเวนญวนว่าไม่ได้สอดและไม่ได้สู้รบ แล้วองตุมผูบังคับให้เอาตัวไปจำไว้ บอกขึ้นไปเมืองเว้

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ