๗๔. สร้างป้อมพิฆาตข้าศึก

ในปีมะโรงนั้นโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนอิศเรศรรังสรรค์ ไปทำป้อมที่เมืองสมุทรสงครามขึ้นอีกป้อม ๑ ชื่อป้อมพิฆาตข้าศึก เจ้ากรมป้อมชื่อหลวงลมัยแม้นมือฝรั่ง ปลัดกรมชื่อ ขุนถมังแม่นปืน

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ