๑๑๔. องค์ด้วงเที่ยวเกลี้ยกล่อมชาวเมือง

ฝ่ายข้างเมืองบัตบอง เมื่อณวันศุกรเดือน ๑๒ แรม ๕ ค่ำ[๑] พระยาณรงควิชัย หลวงอนุรักษภูเบศร พระศรีผาวังข้าหลวงองค์อิ่ม พระยาปลัด พระยกกระบัตร พระยาศาสตราฤทธิรงค์ พระภักดีบริรักษ์ บอกเข้ามาว่า องค์ด้วงกับพระพิทักษบดินทร์ พระมหาดไทย พระพล ร่วมคิดกันให้อ้ายโพกเขมรคนสนิทเที่ยวเกลี้ยกล่อมชาวบ้านชาวเมืองบัตบองจะกวาดเอาครอบครัวหนีไปเมืองพนมเป็ญ ครั้นจะจับตัวอ้ายโพกมาชำระไต่ถามอ้ายโพกไม่อยู่ องค์ด้วงใช้ไปเมืองระสือ แล้วพระยาปลัดมาแจ้งความว่า องค์ด้วงได้พรรคพวกพร้อมแล้ว ณวันพฤหัสบดีเดือน ๑๒ แรม ๔ ค่ำ จะทำการกำเริบขึ้น หลวงอนุรักษภูเบศร พระศรีผาวัง องค์อิ่ม พระยาปลัด พระภักดีบริรักษ์ พระยกกระบัตร พร้อมกันให้คนไปหาตัวองค์ด้วงกับพระพิทักษบดินทร์ พระมหาดไทย พระพล ๔ นายมาถาม ให้การว่า ได้ร่วมคิดกันกับพระพิทักษบดินทร์ พระมหาดไทย พระพล และกรมการเล็กน้อยณเมืองพระตะบองเป็นอันมาก เว้นเสียแต่พวกองค์อิ่มจะทำร้ายแก่องค์อิ่มก่อน ด้วยโกรธว่าองค์อิ่มนั้นนับถือเชื่อคำปลัดแก้ว หานับถือองค์ด้วงผู้น้องไม่ ถ้าข้าหลวงจะยกไปช่วยองค์อิ่มจึงจะรบข้าหลวงต่อภายหลัง จึ่งให้พระพลคุมตัวองค์ด้วง พระมหาดไทยไว้[๑] วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ