๑๙๓. พระสงฆ์ไทยออกไปเมืองลังกา

พระที่จะไปเมืองลังกานั้น โปรดให้มีสมณสาสน์ไปด้วย ครั้นเแต่งสมณสาสน์และจัดเรือกำปั่นจินดาดวงแก้วบรรทุกสินค้าเสร็จแล้วก็ล่องลงไป พระสงฆ์ไทยธรรมยุตติกาที่จะออกไปเมืองลังกา คือ พระพุทธญาณ ๑ พระอมร (เกิด) ๑ พระสุภูติ (สังข์) ๑ พระคำภีร์ ๑ พระพุทธวีระ ๑ กับพระสงฆ์ลังกา ๕ รูป รวม ๑๐ รูป ได้เข้าไปถวายพระพรลาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย จึ่งทรงถวายไทยธรรมไตรจีวรบริกขารแก่พระสงฆ์ ๑๐ รูปโดยสมควร แล้วพระราชทานธูปเทียนต้นไม้ทองเงิน ออกไปบูชาพระทันตธาตุด้วยและคฤหัสถ์ชาวลังกาได้พระราชทานเสื้อผ้าเงินตราทุกคน ครั้นณวันอาทิตย์เดือน ๒ ขึ้น ๑ ค่ำ[๑] พระสงฆ์กับคฤหัสถ์ไวยาวัจจกร ๕ คนพร้อมกันไปลงเรือจินดาดวงแก้วที่นอกสันดอนใช้ใบไปในปีนั้น[๑] วันที่ ๑ มกราคม

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ