๘๗. แต่งคนขึ้นไปเกลี้ยกล่อมพวกหัวพันห้าทั้งหก

ฝ่ายเจ้าพระยาธรรมแต่งคนขึ้นไปเกลี้ยกล่อมพวกหัวพันห้าทั้งหก ก็รับว่าจะมาสวามิภักดิ์ เจ้าพระยาธรรมาอยู่จนเข้าฤดูฝน และป่วยลงก็เลิกทัพกลับลงมาณกรุงเทพฯ ครั้นหายป่วยแล้วเจ้าพระยาธรรมาแม่ทัพก็เข้ามาเฝ้ากราบทูลพระกรุณาว่า กองทัพยกขึ้นไปตีได้เมืองพวนแล้ว นายทัพนายกองกับกองทัพเมืองหลวงพระบางยกขึ้นไปจะตีเมืองหัวพันห้าทั้งหก ได้ความว่า เจ้าเมืองท้าวเพี้ยไพร่พลเมืองหัวพันห้าทั้งหก อพยพครอบครัวหนีไปจากบ้านเมือง จึ่งแต่งให้เพี้ยศรีอรรคหาตปากเหือง ซึ่งเคยเป็นล่ามเมืองหัวพันห้าทั้งหกมาแต่ก่อน ให้ขึ้นไปสืบข่าวพวกหัวพันห้าทั้งหก เพี้ยศรีอรรคหาตมีหนังสือลงมาถึงนายทัพนายกองร่า เพี้ยศรีอรรคหาตขึ้นไปถึงเมืองเหียม เจ้าเมืองเหียม เมืองห้อ เมืองชำเหนือ เมืองชำใต้ เมืองซวน เมืองโสย เมืองเชียงฆอ แต่งท้าวเพี้ยมหาเพี้ยศรีอรรคหาต ว่าเจ้าเมืองท้าวเพี้ยเมืองหัวพันห้าทั้งหก คิดพร้อมใจกันจะสวามิภักดิ์กลับคืนมาเป็นข้าขอบขัณฑสีมากรุงเทพพระมหานครเหมือนแต่ก่อน เจ้าเมืองท้าวเพี้ยทั้งปวงจะแต่งคนลงมาหาเจ้าพระยาธรรมาแม่ทัพณเมืองหลวงพระบาง นายทัพนายกองจึ่งงดกองทัพไว้หาได้ยกขึ้นไปตีเมืองหัวพันห้าทั้งหกไม่ พอเข้าฤดูฝนกองทัพจึ่งเลิกกลับลงมากรุงเทพพระมหานคร

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ