๘๕. พระยาอภัยภูเบศรถึงอสัญญกรรม

ฝ่ายราชการข้างเมืองเขมร รับสั่งให้มีตราออกไปถึงเจ้าพระยาบดินทรเดชาว่า พระยาอภัยภูเบศรเจ้าเมืองบัตบองถึงแก่อสัญญกรรมแล้ว จะตั้งแต่งกรมการผู้ใหญ่ขึ้นเป็นเจ้าเมืองก็จะได้ แต่ทรงเห็นว่า นักองค์อิ่ม นักองค์ด้วง เป็นเชื้อสายเจ้านายเขมรอยู่ที่นั้นแล้ว ก็ควรจะยกย่องขึ้นให้เป็นผู้ว่าราชการเมืองต่อไป จะได้เป็นที่นับถือพวกเขมร โปรดให้นักองค์อิ่มเป็นผู้ว่าราชการเมืองบัตบอง นักองค์ด้วงไปว่าราชการเมืองมงคลบุรี พระยาราชนิกูล เจ้าพระยานครราชสีมา กวาดครอบครัวเขมรเอาไปไว้บ้านเมืองฝ่ายเราแล้วก็ให้เจ้าพระยานครราชสีมากลับไปบ้านเมือง เจ้าพระยาบดินทรเดชากับพระยาราชนิกูลให้เข้าไปแจ้งราชการณกรุงเทพพระมหานคร แล้วมีตราให้หาเจ้าพระยาพระคลังเข้ามาปรึกษาราชการ เจ้าพระยาพระคลังเข้ามาถึงกรุงเทพฯ เมื่อเดือน ๖

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ