๒๑๐. จับขุนนางเขมรที่เป็นกบฏได้ ๑๑ คน

ฝ่ายที่เมืองเขมร เมื่อเดือน ๖ พระยาจักรี (มี) กับพระยาพระเขมร ๑๗ คน รวม ๑๘ คน คบคิดกันเป็นกบฏ มีหนังสือลับไปถึงญวน ขอให้ญวนยกทัพพาเจ้าหญิงขึ้นมา พระยาพระเขมรจะพากันกำเริบขึ้น กำจัดพวกกองทัพไทยและพระองค์ด้วงเสีย พระองค์ด้วง พระพรหมบริรักษ์ พระยาณรงควิไชย พระนรินทรโยธา ซึ่งเจ้าพระยาบดินทรเดชาให้อยู่ช่วยพระองค์ด้วงรักษาเมือง จับได้หนังสือลับที่เขมรมีไปถึงญวน ๆ มีตอบมาเป็นหลายฉะบับ มีรายชื่อพระยาพระเขมรเป็นแน่แล้ว ก็ให้จับได้พระยาจักรี พระยาเสนากุเชนทร (นพ) พระยาโกษาสงคราม (มุม) พระยาเสนาพิพัฒน์ (โสม) พระยาโสรไทย (โสม) พระยาศรีนครธรรมราช (มก) พระยาวงษาธิบดี (ศรี) พระยากุเชนทรเสนา (โปด) พระยามนตรีนุชิต (โตด) มโนศุกร์กะลาภาศเสว ๑๑[๑] คนมาถาม ให้การรับเป็นสัตย์ แต่อ้ายศรีสุคนธ์ (เตียง) อ้ายสีทิพวัง (เก่า) อ้ายกลาภาศ (มง) หลบหนีไปอยู่ในป่า อ้ายวราชรถ อ้ายสนองไชย อ้ายแสนไชย (มัน) อ้ายพระคลัง (ศุข) รู้ตัว หนีไปหาญวน ๆ ได้ยกขึ้นมาตั้งค่ายอยู่ค่ายเปียมปะเตียง ๒,๐๐๐ คน ค่ายยายไทย ๑,๐๐๐ คน[๑] พงศาวดารกรุงกัมพูชา ๒๖๐ ว่า “๑๒ คน”

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ