๑๖๔. เจ้าพระยาบดินทรเดชาสร้างเมืองให้พระองค์ด้วง

เจ้าพระยาบดินทรเดชาแจ้งดังนั้น จึ่งคิดว่าองเตียนกุนยกมาสมทบทัพกันที่เมืองพนมเป็ญ จะคิดการใหญ่อย่างไรจะไว้ใจไม่ได้ ครั้นณวันเดือน ๔ ขึ้น ๑๔ ค่ำ[๑] ก็พาพระองค์ด้วงยกไปเมืองโพธิสัตว์ ญวนรู้ดังนั้นก็ไม่อาจตีล่วงเข้ามาได้ เจ้าพระยาบดินทรเดชาจึ่งเกณฑ์คนตัดไม้แก่นทำเมืองให้พระองค์ด้วงอยู่ที่ปะเท้เสียดเหนือเมืองโปริสาทเป็นที่ดอน ได้ลงมือปักเสาค่ายณเดือน ๔ แรม ๑๑ ค่ำ[๒] กว้าง ๑๐ เส้น ยาว ๑๒ เส้น[๑] เสาร์ที่ ๖ มีนาคม

[๒] พฤหัสบดีที่ ๑๘ มีนาคม

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ