๒๒๖. เจ้าพระยาบดินทรเดชามีหนังสือถึงองญวน

เจ้าพระยาบดินทรเดชาทราบท้องตราดังนั้นแล้ว จึ่งให้พระองค์ด้วงแต่งพระยามหาเทพ พระยาสุภาธิราช พระยาวงศาธิราช หลวงไชยสงคราม ขุนสนิทเสน่หาล่าม ไปหาองญวนผู้ใหญ่ที่ค่ายพนมเป็ญโดยเป็นการเยี่ยมเยียน จึ่งมีหนังสือไปด้วยมีใจความว่า ได้บอกขอญวนแขก ๔๔ คนเข้าไป ท่านเสนาบดีได้กราบทูลรับสั่งว่า ถ้าองญวนช่วยกันทำนุบำรุงเมืองเขมร ซึ่งเป็นเมืองน้อยให้อยู่เย็นเป็นสุขเหมือนครั้งพระองค์เองแล้ว อย่าว่าแต่ ๔๔ คนเลย ถึงจะขอญวนชะเลยที่จับได้ส่งเข้าไป ก็จะพระราชทานให้ทั้งสิ้น แต่ญวนแขกรายนี้ก็ยังไม่มีรับสั่งให้ส่งออกมา ครั้งนี้พระยายมราช พระยาราชมนตรีเข้าไปเฝ้า ถ้าได้คนออกมาเมื่อไรก็จะบอกมาให้แจ้ง

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ