๒๖. พระยาปลัดเข้าหาอนุ

ฝ่ายพระยาปลัดไปด้วยเจ้าพระยานครราชสีมา แจ้งว่าอนุลงมากวาดครอบครัวก็ปรึกษาเจ้าพระยานครราชสีมาว่า จะทิ้งครอบครัวเสียไม่ไประวังรักษาเห็นจะไม่ได้ อ้ายลาวจะทำยับเยินเสียหมด เจ้าพระยานครราชสีมาก็เห็นด้วย จึ่งให้พระยาปลัดรีบมา พระยาปลัดมาถึงเมืองนครราชสีมาก็เข้าหาอนุแจ้งว่าเจ้าพระยานครราชสีมาหนีไปเมืองเขมรเสียแล้ว พระยาปลัดทิ้งครอบครัวไม่ได้จะขอตามเสด็จไปอยู่เวียงจันท์ด้วย อนุก็เชื่อก็ให้พระยาปลัดพระยาพรหมยกกระบัตรคุมครอบครัวไป พวกครัวเมืองนครราชสีมาออกเดินทางไปได้แต่วันละเล็กละน้อย ทางวันหนึ่งก็เดินถึง ๓ วัน ๔ วัน อนุให้แยกออกไปเสียเป็นกอง ๆ ตัดกำลังให้น้อยลง พระยาปลัดพระยาพรหมยกกระบัตรกรมการจึงคิดอ่านอุบายจัดหญิงสาว ๆ ให้นายทัพนายกองที่ควบคุมครัวนั้นทุกคน ไ จนชั้นแต่ไพร่จะชอบใจใครก็ไม่ว่า เห็นว่าพวกลาวกับพวกครัวสนิทเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเข้าแล้ว พระยาปลัดพระยาพรหมยกกระบัตรขึ้นม้ามาหาอนุที่ค่ายใหญ่ แจ้งว่าอพยพครอบครัวไปได้ความอดอยากนัก ขอมีด ขวาน ปืนสัก ๙ บอก ๑๐ บอก พอจะได้ยิงเนื้อมากินเป็นสะเบียงเลี้ยงครัวไปตามทาง อนุก็ยอมให้ ครั้นได้มีดขวานปืนไปแล้ว เดินครัวไปถึงทุ่งสัมฤทธิ์

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ