๑๘๙. ดาวหางขึ้น

ในเดือน ๑๐ ปีขาลนั้นเกิดดาวหางขึ้นทิศตะวันตก พอเวลาพลบเห็นเป็นลำใหญ่ตั้งแต่อากาศลงมาถึงพื้นแผ่นดิน คนทั้งหลายพากันตกใจด้วยไม่เคยพบไม่เคยเห็นว่าเป็นอะไร ครั้นหลายวันไปหางนั้นสั้นขึ้นไปทุกที ส่องกล้องดูเห็นเม็ดดาวที่ต้นหาง เม็ดดาวอยู่ข้างหรดีหางไปข้างทิศทักษิณ จึ่งได้รู้ว่าเป็นดาวหาง ดาวนั้นเดินห่างพระอาทิตย์ออกไป หางสั้นเข้าไปทีละน้อยประมาณเดือนเศษคงอยู่แต่ดวงดาวเท่านั้น ฝรั่งเขาเรียกว่าดาวไฟ เกิดขึ้นเมื่อใดฝนมักจะแล้ง

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ