๖๖. งานพระศพเจ้านาย

ครั้นถึงณวันเดือน ๗ ขึ้น ๙ ค่ำ[๑] ได้ชักพระศพกรมขุนอิศรานุรักษ์กับพระศพกรมหมื่นนเรนทรบริรักษ์ ๒ พระศพเข้าสู่พระเมรุ ครั้นณวันเดือน ๗ ขึ้น ๑๑ ค่ำ[๒] พระราชทานเพลิงแล้วสมโภชพระอัฏฐิอีกวัน ๑ เป็น ๔ วัน ๔ คืน ที่พลับพลาวังหน้ามีอิเหนาโรงใหญ่ด้วย ครั้นณวันเดือน ๗ ขึ้น ๑๒ ค่ำ[๓] แห่พระอัฏฐิกลับ ครั้นณวันเสาร์เดือน ๗ แรม ๒ ค่ำ[๔] ได้ชักพระศพกรมหมื่นนเรศรโยธีเข้าสู่พระเมรุ ณวันเดือน ๗ แรม ๔ ค่ำ[๕] ได้พระราชทานเพลิง มีงานตามธรรมเนียม ๓ วันแล้ว จึ่งโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขุดพระศพกรมหมื่นสุนทรธิบดีขึ้นพระราชทานเพลิงที่วัดสระเกศ ครั้นณวันเดือน ๗ แรม ๑๐ ค่ำ[๖] ได้ชักพระอัฏฐิมาสมโภชที่พระเมรุอีก ๓ วัน ครั้นณวันเดือน ๗ แรม ๑๓ ค่ำ[๗] แห่พระอัฏฐิกลับ แล้วให้รื้อพระเมรุเสีย ภายหลังเจ้าคุณบางช้างถึงแก่อนิจจกรรมลง ครั้นมาถึงณเดือน ๑๑ ให้ทำเมรุผ้าขาวที่วัดสุวรรณเสร็จแล้ว ณวันเดือน ๑๑ ขึ้น ๙ ค่ำ[๘] ได้ชักศพเจ้าคุณแก้ว ซึ่งเป็นกนิษฐภคินีสมเด็จพระอมรินทรามาตย์ นับเพียงสมเด็จพระอมรินทรามาตย์มาอยู่ที่ ๗ ที่ออกนามท่านว่าเจ้าคุณบางช้าง ไปเข้าเมรุ ณวันเดือน ๑๑ ขึ้น ๑๑ ค่ำ[๙] พระราชทานเพลิง[๑] ศุกร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม

[๒] อาทิตย์ที่ ๒๒ พฤษภาคม

[๓] วันที่ ๒๓ พฤษภาคม

[๔] วันที่ ๒๘ พฤษภาคม

[๕] จันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม

[๖] อาทิตย์ที่ ๕ มิถุนายน

[๗] พุธที่ ๗ มิถุนายน

[๘] เสาร์ที่ ๑๕ ตุลาคม

[๙] จันทร์ที่ ๑๗ ตุลาคม

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ