๑๕๒. องเตียนกุนโกรธองเดดก

ฝ่ายองเดดก องอันผู้ กลับไปหาองเตียนกุน เล่าความให้องเตียนกุนฟังว่า ยอมเลิกทัพทำหนังสือสัญญาให้ไว้กับเจ้าพระยาบดินทรเดชา องเตียนกุนโกรธว่าเอาแผ่นดินเมืองเวียดนามไปยกให้ไทยเสีย องเดดกว่าการนี้ก็แจ้งอยู่แล้ว ได้ปรึกษากันเห็นว่า ถ้าจะสู้รบ ตัวก็จะตายไพร่พลก็จะตายมาก ถ้ายอมเสียดังนี้ก็คงจะตายแต่ตัวนายเท่านั้น คิดว่าเอาชีวิตไพร่พลของเจ้านายไว้สักครั้ง ๑ โทษผิดแล้วแต่จะโปรด องเตียนกุนก็ทำหนังสือบอกส่งต้นหนังสือเจ้าพระยาบดินทรเดชาและหนังสือสัญญาขึ้นไปเมืองเว้

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ