๑๙๐. บอกเจ้าพระยาบดินทรเดชา

ครั้นณวันอาทิตย์เดือน ๑๑ แรม ๔ ค่ำ[๑] เจ้าพระยาบดินทรเดชาบอกเข้ามาว่า ให้เขมรลงไปสืบราชการที่เมืองไพรกะบาท ต่อแดนเมืองโจฎก นายโสม นายมา นายหงส์ กลับเข้ามาถึงเมืองอุดงฦๅไชยแจ้งว่า ลงไปถึงคลองบึงเป็นใต้ค่ายกะพงกระสังฝั่งตะวันออก เห็นญวนมาเรือออกจากตลาดหน้าเมืองโจฎก พายมา ๒ คน นายมา นายโสม นายหงส์ รู้จักชื่อ ชื่ออ้ายทุง อ้ายเกอ ได้เรียกเข้ามาพูดกัน นายมา นายโสม นายหงส์ ถามว่าองค์อิ่มป่วยหายแล้วหรือยัง อ้ายทุง อ้ายเกอ บอกว่าหายแล้ว เมื่อฟ้าทะละหะ สมเด็จเจ้าพระยา พระยากลาโหม ขึ้นมาณค่ายจะโรยตามา องค์อิ่มก็มาด้วย แล้วอ้ายทุงอ้ายเกอบอกว่า องค์จันท์ลันบินคุมไพร่เมืองบินเตรา ๓,๐๐๐ แล้วเกณฑ์คนหัวเมืองแถบนี้ได้อีก ๗,๐๐๐ รวมเป็นคน ๑๐,๐๐๐ มาถึงเมืองโจฎกณเดือน ๓ ว่าจะยกลงมาตีเมืองเขมรให้แก่องค์อิ่ม แล้วเจ้าเมืองเวียดนามเกณฑ์ทัพเมืองเว้ลงมาเพิ่มอีกเป็นอันมาก มาถึงเมืองไซ่ง่อนแล้ว พอเกิดไข้ป่วงขึ้น พวกกองทัพที่มาอยู่เมืองโจฎก กองทัพอยู่เมืองไซ่ง่อน นายทัพนายกองไพร่พลล้มตายเป็นอันมาก กองทัพญวนก็รั้งรออยู่ ฝ่ายที่เมืองเว้เกิดกบฏที่เมืองตังเกี๋ยขึ้น เจ้าเวียดนามมีหนังสือลงมาว่า ให้ถอนกองทัพที่ยกลงมานั้นกลับไป การที่ญวนจะทำแก่เมืองเขมรให้แก่องค์อิ่มนั้นสงบอยู่

ฝ่ายที่กรุงเทพมหานคร พระภิกษุลังกาเข้ามาอยู่ได้ไปนมัสการพระเจดียฐานสำคัญในกรุงเทพมหานคร นอกกรุงเทพมหานครทั่วแล้ว หาโอกาสที่จะทูลลาก็ไม่ได้ รอมาถึง ๒ ปี[๑] วันที่ ๒๓ ตุลาคม

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ