๑๕๕. พระยากลันตันกับพระยาบาโงยเกิดวิวาทกันอีก

ฝ่ายที่เมืองกลันตันนั้น พระยากลันตัน พระยาบาโงย ตนกูปะสา ก็เกิดวิวาทกันขึ้นอีก จึ่งโปรดให้พระยาวิชิตณรงค์กับกรมการเมืองนคร ลงกำปั่นวิทยาคมไปเอาตัวพระยาบาโงย ตนกูปะสา เข้ามาณกรุง โปรดให้พระยาบาโงยไปอยู่ณเมืองนคร ตนกูปะสาไปครองเมืองตานี แล้วจึ่งทรงพระราชดำริว่า ที่เมืองเขมรความที่ขอองค์ด้วงเข้ามาก็เห็นจะจริง พระยาพระเขมรผู้ใหญ่ก็แต่งให้คนเข้ามารับพระองค์ด้วงออกไป จึ่งโปรดให้ปรึกษาท่านเสนาบดี ๆ ก็เห็นพร้อมด้วยพระกระแสพระราชดำริ จึ่งได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระยาสีหราชเดโช พระยาสิทธิสงความ หลวงเทเพนทร พานักองค์ด้วงออกไปส่งเจ้าพระยาบดินทรเดชา ได้พระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคพระองค์ด้วง มาลาเสาสะเทิ้น ๑ เสื้อทรงประพาศ ๑ เสื้อจีบเอว ๑ เสื้ออย่างน้อย ๑ เข้มขาบ ๑ เสื้อแพร ๕ พานทองกลม ๑ เต้าน้ำ ๑ กะโถน ๑ ขันถมใหญ่ ๑ โต๊ะเงิน ๒ กลดคันยาว ๓ กลดคันสั้น ๒ เครื่องนุ่งห่มภาชนะใช้สอยครบทุกสิ่ง กับพระพุทธรูปแก้วผลึกหน้าตัก ๕ นิ้ว ทรงเครื่องทองคำองค์ ๑ ผ้าไตรบริกขารพร้อมสิ้นสำรับ แล้วพระราชทานสิ่งของออกไปให้เจ้าพระยาบดินทรเดชา แจกจ่ายให้พระยาเขมรที่เข้ามาสามิภักดิ์ คนโทมังกรี ๑๐ รัตประคตหนามขนุน ๒๐ สาย เสื้อเข้มขาบอัตลัด เสื้อแพรกระบวนจีนสีต่าง ๆ ๑๐๐ ตัว เงินตรา ๑๐๐ ชั่ง

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ