๒๓๓. เจ้าเวียดนามเทียวตรีสิ้นพระชนม์ เจ้ายอมราชบุตรเป็นเจ้าเวียดนามตือดึก

ครั้นภายหลังมีหนังสือเลโปมาถึงนักองค์ด้วงว่า เจ้าเวียดนามเทียวตรีสิ้นพระชนม์เมื่อเดือน ๑๑ แรม ๑๒ ค่ำ[๑] อยู่ในราชสมบัติ ๗ ปี พระชนม์ได้ ๒๓ ปี ขุนนางจึ่งยกเจ้ายอมราชบุตรขึ้นครองราชสมบัติเมื่อเดือน ๑๒ ขึ้น ๓ ค่ำ[๒] อายุได้ ๗ ขวบ ตั้งยี่ห้อว่าตือดึก ให้พระองค์ด้วงแต่งทูตไปคำนับพระศพตามอย่างธรรมเนียม แล้วทูตกลับมาแจ้งความว่า องเกียนอานซึ่งเป็นปู่น้อย ช่วยว่าราชการแผ่นดินมาแต่ครั้งเจ้าเทียวตรีนั้นช่วยว่าราชการต่อไป[๑] ศุกรที่ ๕ พฤศจิกายน

[๒] พุธที่ ๑๐ พฤศจิกายน

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ