๑๐๘. ฉลองวัดประยูรวงศ์

ครั้นมาถึงณวันศุกรเดือนยี่ ขึ้น ๗ ค่ำ[๑] เจ้าพระยาพระคลังมีการฉลองวัดประยูรวงศ์ พระสงฆ์ในวัดได้ปืนเปรียมกระสุน ๕ นิ้วชำรุด หูพะเนียงหัก ทิ้งอยู่ในวัดกับอก ๑ เอามาทำไฟพะเนียงจุดในวันแรก พระเจ้าของผู้ทำเข้าไปจุดเอง ปืนแตกกระจายออกไปถูกพระเจ้าของตายกับที่รูป ๑ ถูกขุนชัยนายอำเภอและศิษย์วัด แม่ครัวและลาวตักน้ำตายอยู่กับที่ ๗ คน ที่ป่วยเจ็บหามไปรักษากันหลายคน เวลาเมื่อจุดนั้นหามีผู้ใดรู้ไม่ ด้วยคนไปดูดอกไม้กลข้างหน้าอุโบสถและดอกไม้อื่น ๆ เสียเป็นอันมาก ถ้าคนรู้พากันมาดูแล้ว ก็เห็นจะตายอยู่ที่นั่นมากกว่ามาก ที่หลุมปักปืนพะเนียงนั้นอยู่ข้างหอกลองทิศตะวันออก ปืนนั้นแตกตีแปลงเป็นหลุมไป กว้างประมาณ ๔ ศอก เหล็กปืนที่แตกไม่ได้มีอยู่ที่หลุมแต่สักชิ้น ๑ ที่ชิ้นใหญ่ ๆ นั้นไปตกที่สะพานหน้าวัดราชบูรณะบ้าง ตกที่ตลาดบ้านพระยาศรีพิพัฒน์บ้าง หลังบ้านพระยาราชสุภาวดีบ้าง ปากคลองหลอดบ้าง แต่หาถูกผู้คนเป็นอันตรายไม่[๑] วันที่ ๑๓ มกราคม

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ