๔๒. เจ้าเวียดนามให้ญวนพาอนุและราชวงศ์มาส่งเมืองเวียงจันท์

ครั้นณเดือน ๘ แรม ๑ ค่ำ[๑] อ้ายราชวงศ์มีหนังสือมาถึงเมืองจันเมืองซ้ายว่า เจ้าเวียดนามให้ญวนพาอนุพาราชวงศ์มาส่งณเมืองเวียงจันท์ มาถึงท่ข้างช้างยังทางอีก ๔ คืนจะมาถึงเมืองเวียงจันท์ เมืองจัน เมืองซ้าย จึ่งแจ้งความกับพระยาพิไชยสงคราม ๆ จึ่งส่งต้นหนังสือให้คนถือไปให้พระยาราชรองเมือง ๆ ส่งหนังสือมาถึงเจ้าพระยาราชสุภาวดี ๆ ได้แจ้งดังนั้น ก็รีบยกกองทัพขึ้นไปแต่ณเดือน ๘ แรม ๕ ค่ำ[๒] เวลาเช้า ในเดือน ๘ แรม ๖ ค่ำนั้น[๓] อนุราชวงศ์ก็ยกมาถึงเมืองเวียงจันท์ คนมาด้วยอนุราชวงศ์ ลาวประมาณ ๑๐๐๐ เศษ ญวนประมาณ ๘๐ เศษ ตั้งอยู่ณเมืองเวียงจันท์ ล่ามญวน ๒ คนจึ่งมาหาพระยาพิไชยสงคราม พระยาทุกขราษฎร์ หลวงสุเรนทรวิชิต ว่าเวลาพรุ่งนี้ญวนจะพาอนุราชวงศ์มาพูดจาโดยดี วันนี้เย็นไปแล้ว ครั้นเวลาเช้าญวนก็พาอนุราชวงศ์มาหาพระยาพิไชยสงครามณศาลาลูกขุน ญวนพูดว่าอนุทำความผิดหนีไปหาญวน ญวนเหมือนมารดา กรุงเทพมหานครเหมือนบิดา ๆ โกรธบุตรแล้ว มารดาต้องพามาขอโทษ ท่านแม่ทัพมาถึงแล้ว อนุราชวงศ์จะมาหาท่านแม่ทัพให้พาลงไปกรุง แล้วพระเจ้าเวียดนามได้มีพระราชสาสน์ไปขอโทษอนุทางเรือ อนุเคยขึ้นแก่กรุงไทยอย่างไร ญวนก็ไม่ขัดขวาง ญวนต้องเอาธุระด้วยเมืองเวียงจันท์เคยไปจิ้มก้อง ๓ ปีครั้ง ๑ ฝ่ายอนุราชวงศ์ก็พูดจากับพระยาพิไชยสงคราม พระยาทุกขราษฎร์ หลวงสุเรนทรวิชิต จับเปนปกติ อนุราชวงศ์เอาข้าวสารหมากพลูหม้อทองเหลืองมาให้นายไพร่ทั่วกันแล้ว อนุราชวงศ์ก็กลับไปอยู่วัดพระแก้ว พระยาพิไชยสงคราม พระยาทุกขราษฎร์ หลวงสุเรนทรวิชิต เชื่อถือถ้อยคำอนุราชวงศ์ ประมาทหามีความสงสัยไม่ ปล่อยคนไปเที่ยวหากินเสีย หาอยู่พรักพร้อมกันไม่[๑] อาทิตย์ที่ ๒๗ กรกฎาคม

[๒] พฤหัสบดีที่ ๓๑ กรกฎาคม

[๓] ศุกร์ที่ ๑ สิงหาคม

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ