๑๓. ราชสาสน์และราชบรรณาการญวน

ลุศักราช ๑๑๘๗ ปีระกาสัปตศกเป็นปีที่ ๒ เมื่อณวันจันทร์ เดือน ๕ แรม ๒ ค่ำ[๑] ทูตญวนเข้ามาถึงแจ้งว่า พระเจ้ากรุงเวียดนามมินมาง ได้แจ้งในพระราชสาสน์แล้ว[๒] ให้ทูตเชิญพระราชสาสน์เข้ามาช่วยการพระบรมศพฉะบับหนึ่ง พระราชสาสน์ทรงยินดีในการแผ่นดินใหม่ฉะบับหนึ่ง รีบเข้ามาให้ทันงานพระบรมศพ ของสดับปกรณ์ คือกลัมพักหนัก ๒ ชั่ง อบเชยหนัก ๓ ชั่ง แพรเกวียนสีต่างกัน ๑๐๐ ม้วน แพรสีต่างกัน ๒๐๐ ม้วน แพรโล่สีต่างกัน ๑๐๐ ม้วน ของทรงยินดีขี้ผึ้งหนัก ๓ หาบ น้ำตาลกรวดหนัก ๕ หาบ น้ำตาลปีกหนัก ๑๐ หาบ น้ำตาลทรายหนัก ๕๐ หาบ แพรโกหวา ๑๐๐ พับ แพรแสสีต่างกัน ๑๐๐ ม้วน ผ้าขาว ๑๐๐ พับ[๑] วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๑๒๖๘

[๒] ไม่ใช่เรื่องเดียวกับเรื่องข้างต้น คราวนี้เป็นราชสาสน์ไทยเรา

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ