๑๒๘. แผ่นดินไหว

ครั้นมาถึงวันศุกรเดือน ๕ ขึ้น ๗ ค่ำ[๑] เกิดแผ่นดินไหวเมื่อเวลา ๘ ทุ่ม คนตื่นตกใจทั้งแผ่นดิน ไม่รู้ว่าเป็นเหตุอย่างไร ที่อยู่เรือนก็เหมือนจะทะลาย ที่อยู่แพก็โยนไปมาเหมือนถูกคลื่น น้ำในลำแม่น้ำก็เทไปฟากข้างโน้นแล้วเทมาฟากข้างนี้ เปรียบเหมือนคนกลอกน้ำในลำเรือฉันใดก็เหมือนกันเช่นนั้น ต่อรุ่งสว่างขึ้นจึงรู้ว่าแผ่นดินไหว ไหวครั้งนั้นเป็นอัศจรรย์นัก สืบได้ข่าวที่เมืองพะม่าก็ไหว แผ่นดินแยกด้วยพร้อมกัน แต่ที่กรุงเทพมหานครนี้ไหวไปสิ้นอยู่เพียงลำแม่น้ำบางปะกง ฝั่งข้างตะวันตก ฝั่งข้างตะวันออก ข้างเมืองพนัศนิคม เมืองชลบุรีไม่ได้ไหว[๑] วันที่ ๒๒ มีนาคม

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ