๑๔๘. เจ้าพระยาบดินทรเดชาปรึกษาเรื่องการทัพญวน

เจ้าพระยาบดินทรเดชาจึ่งปรึกษาด้วยเจ้าพระยานครราชสีมานายทัพนายกองทั้งปวงว่า การซึ่งจะทำศึกกับญวนต่อไปครั้งนี้เห็นจะไม่สำเร็จ ด้วยกำลังญวนยังมากนัก แล้วสะเบียงอาหารฝ่ายเราก็ขัดสนจะกินไปได้สัก ๙ วัน ๑๐ วัน องเตียนกุนก็ไปตีทัพพระยาราชนิกูลแตกไปแล้ว บัดนี้ก็ได้ความว่าจะมาช่วยเมืองโปริสาท ถ้ายกมาจริงดังว่า เราก็จะต้องศึกกระหนาบ จะหักเอาโดยกำลังกองทัพเห็นจะไม่ได้ จะต้องผ่อนปรนทำไมตรีไว้สักครั้ง ๑ เจ้าพระยานครราชสีมา นายทัพนายกองก็เห็นด้วย

เจ้าพระยาบดินทรเดชาจึ่งสั่งให้พระนรินทรโยธาทำหนังสือให้ญวน ๘ คนถือไปว่า ถ้าองญวนไม่สู้รบให้ออกมาอ่อนน้อมโดยดีจะปล่อยไป ญวนในค่ายรู้หนังสือแล้วยกธงผ้าขาวปักขึ้นแล้วองเดดกองอันผู้แม่ทัพให้องภอลันบิน องเทิงเปีย องกวานยาเธอออกมาแจ้งความกับนายทัพนายกองว่า เดิมหารู้ว่าทัพใหญ่ยกออกมาไม่ จึ่งสู้รบ ครั้งนี้รู้ว่าเจ้าพระยาบดินทรเดชาแม่ทัพยกมาถึงแล้วไม่สู้รบ จะขอลาไปบ้านเมือง

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ