๙๕. เจ้าพระยาพระคลังให้ล่ามแปลหนังสือขององตุมผู

พระเจ้ากรุงเวียดนามมินมางมีหนังสือรับสั่งมาว่า เขาไม่ได้สู้รบให้ปล่อยไป ให้คืนทรัพย์สิ่งของเขาไปเสียให้สิ้น องตุมผูก็ให้ชำระเอาทรัพย์สิ่งของและเรือ มอบให้ขุนตระเวนนาเวศกลับเข้ามา องตุมผูมีหนังสือมาถึงเจ้าพระยาพระคลังมอบให้ขุนตระเวนนาเวศมาด้วยฉะบับ ๑ ขุนตระเวนนาเวศเข้ามาถึงเมืองจันทบุรีนำเอาหนังสือมาส่ง เจ้าพระยาพระคลังให้ล่ามญวนที่เมืองจันทบุรีแปลออกมีความในหนังสือว่า ญวนคิดถึงพระเดชพระคุณสมเด็จพระทุทธเจ้าหลวง ซึ่งเสด็จสวรรคตแล้วนั้น ได้ช่วยทะนุบำรุงพระเจ้ากรุงเวียดนามยาลองมาจนได้เป็นเจ้าแผ่นดินญวน ๆ ไม่สู้รบ เมื่อญวนทิ้งเมืองบันทายมาศเสียไปตั้งอยู่เมืองโจฎก ครั้นกองทัพกรุงยกไปถึงเมืองโจฎก ก็ทิ้งเมืองโจฎกเสีย ไปตั้งอยู่ที่ปากคลองวามะนาว กองทัพกรุงไปถึงปากคลองวามะนาว ก็ทิ้งคลองวามะนาวเสีย มาตั้งอยู่ค่ายเจียนทราย ไทยเรียกว่าเกาะแตง แม่ทัพนายกองญวนเห็นว่าถอยหนีให้ถึง ๓ ครั้งแล้วจึ่งได้สู้รบ ไทยก็ถอยไปเอง ถ้าพระเจ้ากรุงเวียดนามมินมางยังมีใจคิดพยาบาทอยู่ เมื่อขณะกองทัพญวนชะนะได้ท่วงที มีไพร่ทหารอยู่ถึงสิบหมื่น มีเรือรบอยู่ถึง ๑,๐๐๐ ลำ ตีกระหนาบไปทั้งบกทั้งเรือพร้อมกัน จะไม่ได้ชัยชะนะหรือ ญวนถือรับสั่งพระเจ้าเวียดนามยาลองอยู่ จึ่งไม่ได้ไล่ตาม ด้วยเจ้าเวียดนามยาลองมีรับสั่งประกาศไว้ให้รู้ทั่วกันทั้งบกทั้งเรือ ให้รักษาแต่เขตต์แดนไว้ อย่าให้ก่อเหตุนอกเขตต์แดนออกไป บอกกล่าวไว้เป็นคุณชั่วพันปี เพราะฉะนี้ญวนจึ่งไม่ทำอะไรแก่ไทย

ครั้นพิเคราะห์ดูความข้อนี้เห็นจะไม่จริง ที่เมืองบันทายมาศ เมืองโจฎก คลองวามะนาว ญวนก็สู้รบเป็นสามารถทุกแห่ง การที่ถอยทิ้งเมืองไปนั้นก็เพราะผู้คนมีน้อย เกณฑ์ไปล้อมพวกกบฏเมืองไซ่ง่อนอยู่เป็นอันมาก สู้ไม่ได้จึ่งได้ทิ้งเมืองบันทายมาศ เมืองโจฎก ปากคลองวามะนาวเสีย ครั้นกองทัพล่าถอยมา ญวนก็ตามตีลงมาที่เมืองโจฎก ได้รบกันถึง ๒ ครั้ง

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ