๙๐. สร้างป้อมเมืองฉะเชิงเทราและป้อมคงกระพัน

ฝ่ายที่กรุง โปรดให้กรมหลวงรักษรณเรศรไปสร้างป้อมกำแพงที่เมืองฉะเชิงเทราขึ้นอีกตำบล ๑ ที่เมืองสมุทรปราการนั้นก็โปรดให้พระเจ้าน้องยาเธอ กรมขุนเดชอดิศร กรมหมื่นเสพสุนทร กรมหมื่นณรงคหริรักษ์ เป็นแม่กองไปรักษาเมืองสมุทรปราการ ทำการที่ยังค้างอยู่ต่อไป ได้ทำกำแพงเชิงเทินขึ้นโอบหลังมาปลายปีกกา แล้วขุดคูล้อมกำแพงด้านหลังเมือง ที่ปากคลองบางปลากดนั้นก็สร้างป้อมขึ้นอีกป้อม ๑ ชื่อป้อมคงกระพัน เป็นทางเข้ามาปากน้ำสาขลาได้

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ