๑๗๙. เจ้าพระยายมราชคุมกองทัพไปตั้งค่ายที่เขาเชิงกะชุม

ฝ่ายทัพบก เจ้าพระยาบดินทรเดชาจัดให้เจ้าพระยายมราช พระองค์ด้วง พระพรหมบริรักษ์ นายทัพนายกองคุมคนไทยเขมรลาวโคราชเขมรป่าดงรวม ๑๑,๙๐๐ คน ยกลงไปคลองขุดใหม่ ได้ตั้งค่ายครัวที่เขาเชิงกะชุมเรียงกันไป ๑๐ ค่าย ห่างค่ายญวนประมาณ ๖๐ เส้น แล้วให้ทำค่ายตับตั้งประชิดเข้าไปหาค่ายพระยาอภัยสงคราม หลวงรักษาเทพ หลวงฤทธิเดช จมื่นอินทรเสนาค่าย ๑ พระยาพิไชยสงคราม พระองค์แก้ว พระยานครเสียมราฐ พระยาเสนาราชกุเชนทรค่าย ๑ พระพรหมบริรักษ์ พระกำแหงมหิมา เมืองกระบินทร์ ค่าย ๑ พระนรินทรโยธา พระยามหาเสนาค่าย ๑ พระยายกกระบัตรเมืองนครราชสีมาค่าย ๑ ให้พูนดินทำเป็นป้อมขึ้นทุกค่าย เมื่อขณะตั้งค่ายกับพูนสนามเพลาะทำป้อมอยู่นั้น ญวนยิงปืนใหญ่กราดไว้ ทำอยู่ตั้งแต่เดือน ๕ ขึ้น ๖ ค่ำ[๑] จนถึงเดือน ๕ ขึ้น ๑๐ ค่ำจึ่งแล้ว ได้เอาปืนขึ้นป้อมยิงไปในค่ายญวน ๆ ก็ยิงโต้ตอบกันอยู่เสมอทุกวัน[๑] พฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ