๑๕๐. เจ้าพระยาบดินทรเดชามีหนังสือถึงเสนาบดีเมืองเว้

เจ้าพระยาบดินทรเดชา เห็นว่าองเดดกองอันผู้พูดเกินตัวนักไม่จริง แต่ก็ออกปากว่าจะปล่อยให้เขาไปแล้ว ก็จะปล่อยไปเอาเกียรติยศไว้สักคราว ๑ จึ่งสั่งให้ทำหนังสือไปถึงเสนาบดีเมืองเว้ฉะบับ ๑ ใจความว่า นายทัพนายกองญวนทำข่มเหงจับเอาเจ้านายและขุนนางเขมรไปทำโทษบ้างฆ่าเสียบ้างเป็นอันมาก เขมรได้ความเดือดร้อนนัก ขอให้ยกกองทัพกรุงยกออกมาช่วยดับร้อนของราษฎร จึ่งทรงพระราชดำริว่า เมืองเขมรก็เป็นข้าขอบขัณฑสีมามาแต่โบราณ จึ่งให้เราคุมทัพออกมาช่วยเขมร บัดนี้องเดดกองอันผู้นายทัพนายกองเมืองโปริสาทยอมไม่สู้รบ จะขอไปตั้งอยู่เมืองโจฎก แล้วจะบอกไปถึงองญวนผู้ใหญ่ที่รักษาเมืองพนมเป็ญให้เลิกถอยไป จะมีหนังสือขึ้นไปกราบทูลพระเจ้าเวียดนามให้แต่งพระราชสาสน์เข้าไปณกรุงเทพมหานคร ขอเป็นทางพระราชไมตรีเหมือนอย่างแต่ก่อนนั้น ฝ่ายเราผู้เป็นแม่ทัพ เห็นว่าทางพระราชไมตรีจะได้ติดต่อกันเข้าอีกก็เป็นการมงคล จึ่งได้ปล่อยญวนที่รักษาเมืองโพธิสัตว์ทั้งชายหญิง ๒,๓๐๐ คนไป องเดดกนายทัพนายกองรับหนังสือแล้วก็ลาไป

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ