๑๕๗. เจ้าพระยาบดินทรเดชาขอเจ้าพระยายมราชออกไปช่วยราชการ

ฝ่ายพระยาราชนิกูลซึ่งแตกญวนไปตั้งอยู่เมืองกะพงสวาย จัดให้พระยาเสนา พระยาราชกุเชนทร์อยู่รักษาเมืองสะโทง ให้พระวงศาป่าเทศรักษาเมืองชีแครง พระยาราชนิกูล พระยาอภัยสงคราม หลวงรักษาเทพ ถอยมาตั้งอยู่ด่านพนมศกแขวงเมืองนครเสียมราฐ แล้วบอกข้อราชการมาถึงเจ้าพระยาบดินทรเดชา ๆ ไม่ไว้ใจแก่ราชการ ให้พระยาณรงควิไชย พระพรหมบริรักษ์ พระอินทรธิบาล ไปจัดทัพชักคนในกองทัพพระยาราชนิกูล พระยาอภัยสงคราม หลวงรักษาเทพ ให้หากลับมาเมืองบัตบอง แล้วเจ้าพระยาบดินทรเดชาบอกเข้ามาว่าเจ้าพระยานครราชสีมาป่วยกลับไปเมืองนครราชสีมาแล้ว ไม่มีผู้ใดช่วยคิดราชการ ขอเจ้าพระยายมราชออกไป ข้อ ๑ ว่าโปรดจะให้ตั้งเมืองโปริสาทเป็นเมืองใหญ่ให้พระองค์ด้วงอยู่นั้น เมืองโปริสาทค่ายคูก็ชำรุดทรุดโทรมน้ำก็ท่วมจะ ต้องทำมากอยู่ เดือน ๒ เดือน ๓ นี้สะเบียงอาหารก็ขัดสน ขอให้งดรอไว้ก่อน

ฝ่ายนายเสาทนายองค์อิ่มซึ่งไปด้วยองค์อิ่มถึงเมืองเว้ เห็นญวนจำองค์อิ่มกับพระยาปลัดไว้ ก็หนีกลับลงมาเข้าหาองค์ด้วง แจ้งว่าเมื่อเดือน ๕ ปีชวด มีกำปั่นฝรั่งเศส ๓ ลำ ตัวนายชื่อกำมะโดราเปี้ยเข้ายิงป้อมปากน้ำแล้วก็ไป นายเสาได้สืบถามว่าเป็นเหตุอย่างไรฝรั่งเศสจึ่งได้มายิง พวกญวนที่พูดเขมรได้ เล่าความว่า แต่ก่อนเจ้าเวียดนามให้ฆ่าสังฆราชบาดหลวงฝรั่งเศสเสียเป็นหลายคน ฝรั่งเศสมาต่อว่าแล้วจะขอทำสัญญา เจ้าเวียดนามไม่ยอมทำสัญญา ฝรั่งเศสขัดใจก็ยิงเอาป้อมเรือรบกำปั่นของเจ้าเวียดนามซึ่งทอดอยู่ในอ่าวนั้น แตกเสียหายเป็นอันมาก แล้วก็เกลับไป

ในปีชวดนั้นพระองค์ด้วงเกิดบุตรชายด้วยแม่นาง ๑ ชื่อนักเภา เป็นบุตรพระมนตรีธิราชคน ๑ ให้ชื่อองค์ศรีสวัสดิ์

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ