๑. พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าฯ เสวยราชย์

ในเวลากลางคืนวันสวรรคตนั้น[๑] พระเจ้าลูกยาเธอพระองค์ใหญ่เสด็จประทับอยู่ในพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานฝ่ายเฉลียงด้านตะวันออก ตั้งกองล้อมวงทั้งชั้นในชั้นนอก และพระราชวงศานุวงศ์ต่างกรมผู้ใหญ่และเสนาบดี และข้าทูลละอองธุลีพระบาทผู้ใหญ่ผู้น้อย นอนประจำอยู่ในพระราชวัง จึ่งอาราธนาพระสังฆราชพระราชาคณะผู้ใหญ่มาแล้ว พร้อมด้วยพระบรมราชวงศานุวงศ์ต่างกรม และท่านเสนาบดีและข้าทูลละอองธุลีพระบาทผู้ใหญ่ ๆ ซึ่งเป็นประธานในราชการแผ่นดิน เห็นว่าพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์ใหญ่ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ ทรงพระสติปัญญาเฉลียวฉลาด ได้ว่าราชการต่างพระเนตรพระกรรณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาช้านาน ทั้งข้าทูลละอองธุลีพระบาทก็มีความจงรักสวามิภักดิ์ในพระองค์ท่านก็มาก สมควรจะครอบครองสิริราชสมบัติรักษาแผ่นดินสืบพระบรมราชตระกูลต่อไป จึ่งพากันเข้าเฝ้าพระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ ซึ่งเป็นพระราชโอรสผู้ใหญ่ เชิญเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติ ดำรงราชอาณาจักรสยามพิภพต่อไป เสด็จประทับอยู่ในพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานฝ่ายเฉลียงด้านตะวันออก

ครั้นรุ่งขึ้นเวลาเช้าพร้อมด้วยพระบรมราชวงศานุวงศ์ฝ่ายหน้าฝ่ายใน เสด็จเข้าไปสรงน้ำทรงเครื่องพระบรมศพเสร็จแล้ว เชิญพระบรมศพประดิษฐานในพระโกศทองคำ จำหลักลายกุดั่นประดับพลอยเนาวรัตน์ ตั้งกระบวนแห่ออกประตูสนามราชกิจ เชิญไปประดิษฐานไว้บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทมุขด้านปัศจิมทิศ ภายใต้พระมหาเศวตฉัตร และตั้งเครื่องสูงพระอภิรุมชุมสายเครื่องตั้งเครื่องบูชาเฉลิมพระเกียรติยศ ตามอย่างพระบรมศพพระมหากษัตริย์ ครั้นเวลาเช้าเย็นก็เสด็จไปทรงจุดธุปเทียน เครื่องสักการบูชาถวายบังคมพระบรมศพ ถวายไทยธรรมแก่พระสงฆ์สดับปกรณ์เป็นนิจมิได้ขาด[๑] หมายถึงวันพุธเดือน ๘ แรม ๑๑ ค่ำ ตรงกับวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๓๖๗ ซึ่งเป็นวันสวรรคตของสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ