๔. ทรงตั้งพระราชาคณะ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึ่งทรงตั้งตำแหน่งพระราชาคณะเป็นฤกษ์ก่อน ตั้งพระมหาน้อยเปรียญเอก ๘ ประโยค วัดพระเชตุพน เป็นพระศรีสุธรรมมุนี พระมหาชำเปรียญเอก ๙ ประโยค วัดประยูรวงศ์ เป็นพระญาณไตรโลกย์

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ