๑๑๖. การฉลองวัดหนัง

ครั้นมาถึงเดือน ๑ โปรดให้จับการฉลองวัดหนัง ซึ่งเป็นวัดของกรมสมเด็จพระศรีสุลาลัยสถาปนาไว้ ยังหาได้ฉลองไม่ ครั้นณวันเสาร์เดือน ๑ ขึ้น ๕ ค่ำ[๑] พระสงฆ์ไปรับไตรจีวรสดับปกรณ์ที่พระมหาปราสาท รุ่งขึ้นณวันอาทิตย์เดือน ๑ ขึ้น ๖ ค่ำ ตั้งสวดมนต์เย็นฉันเช้าที่วัดหนัง ๓ วัน มีภารมหกรรมฉลอง ๓ วัน แล้วทรงทำพระสังคายนาที่พระมหาปราสาท พระสงฆ์ ๑๐๐ รูปถวายไตรจีวรเครื่องบริขารพร้อม ตั้งต้นกัลปพฤกษ์ทรงโปรยทานที่หน้าพระที่นั่งสุทธาสวรรย์ ตั้งแต่เดือน ๑ ขึ้น ๑๐ ค่ำ ๑๑ ค่ำ ๑๒ ค่ำ ทรงบริจจาคพระราชทรัพย์ทิ้งสลากราคาเพียง ๑๐ ตำลึง ทองเฟื้อง ๑ เงิน ๒ สลึง เงิน ๑ สลึง แหวนทองแหวนนาก รวมกันสิ้นพระราชทรัพย์ในกรมเป็นอันมาก การฉลองมีหนังมีดอกไม้เพลิง ๗ วัน ๗ คืน เสร็จการ

ครั้นณวันพฤหัสบดีเดือน ๑ แรมค่ำ ๑[๒] จึ่งโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ชักพระพุทธรูปหล่อใหม่ หน้าตักกว้าง ๑๐ ศอก ๔ นิ้วไปไว้เป็นพระประธานในพระอุโบสถวัดสุทัศน์[๑] วันที่ ๒ ธันวาคม

[๒] วันที่ ๑๓ ธันวาคม

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ