๘. วอประเวศวัง

พระวอนั้นแต่โบราณก็ไม่มีเป็นธรรมเนียมว่าเป็นของเจ้านายทรง ผู้ใหญ่เล่าว่า แต่เดิมกรมขุนอิศรานุรักษ์ท่านเอาอย่างแคร่กัญญาขุนนางมาทรงแก้ไขทำให้งามดีขึ้น มีพนักหลังพนักข้างถักด้วยหวายหลังคาผ้าขี้ผึ้ง ทรงใช้ขึ้นก่อนเจ้านายทั้งปวง ภายหลังก็ได้เรียนอย่างกันต่อ ๆ มา ครั้นมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อยังเสด็จอยู่วังนอก และกรมพระราชวังก็ได้ทรงทำพระวอขึ้นทรง แล้วพระราชทานนามว่า วอประเวศวัง ครั้นเมื่อเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติแล้ว จึ่งพระราชทานพระวอประเวศวังนั้นแด่สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ามงกุฎซึ่งยังทรงผนวชอยู่ ได้ทรงต่อมา จึ่งได้เป็นธรรมเนียมมาจนบัดนี้ ถ้าพระองค์เจ้าตั้งกรมแล้วก็ทรงพระวอ ที่ยังไม่ได้ตั้งกรมก็ทรงพระเสลี่ยงเป็นที่สังเกตอย่างหนึ่ง ก็แต่แคร่ป่ามีลายสลักปิดทอง แม่แคร่คานหามเม็ดงาทาแดงเป็นของกรมหมื่นนรินทรบริรักษ์ ให้ช่างทำทรงขึ้นก่อนเพื่อจะให้เบา

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ