๘๘. เกณฑ์ต่อเรือป้อมอย่างญวน

แล้วจึ่งมีรับสั่งว่าจะถูกหลอกลวงพวกเมืองหัวพันห้าทั้งหกเสียดอกกระมัง ถ้าเป็นดังนั้นก็จะเสียพระเกียรติยศ จึ่งโปรดให้เจ้าพระยาธรรมายกกองทัพกลับขึ้นไปใหม่ เจ้าพระยาธรรมาได้ยกขึ้นไปเมื่อเดือน ๑ แล้วทรงพระราชดำริถึงการพระนครไม่ไว้พระทัย กลัวญวนจะยกเข้ามาตอบแทนบ้าง จึ่งโปรดให้เจ้าพระยาพระคลังเป็นแม่กอง ขอแรงข้าราชการ เจ๊สัว เจ้าภาษีนายอากรต่อเรือป้อมอย่างญวนขึ้น ๘๐ ลำ ครั้นเรือแล้ว เอาไว้ที่กรุง ๔๐ ลำ ไปขุดอู่ทำร่มไว้ที่คลองสารหงส์ จ่ายไปรักษาหัวเมืองชายทะเล ๔๐ ลำ พระราชทานเงินค่าเรือลำละ ๒๐ ชั่ง

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ