๑๖๖. ตนกูอับดุลลาเป็นพระยาไทรบุรี

ฝ่ายเจ้าพระยาไทรตั้งอยู่เมืองมละกาแจ้งว่า โปรดยกเมืองไทรให้แก่ตนกูอาหนุ่มแล้วก็ดีใจ จึ่งมาที่เมืองไทรแต่งให้ตนกูอับดุลลาบุตรชายคนใหญ่ ถือหนังสือเข้ามาเมืองนครศรีธรรมราชขอเมืองไทรคืน พระยาเสน่หามนตรีผู้ว่าราชการเมืองก็พาตนกูอับดุลลาเข้ามาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท โปรดตั้งให้ตนกูอับดุลลาเป็นพระยาไทรบุรี ขอที่บ้านกะบังปาสูยกขึ้นเป็นเมืองกะบังปะสู ให้ตนกูอาหนุ่มเป็นเจ้าเมือง ทำต้นไม้ทองเงินถวายเหมือนอย่างเมืองไทร เจ้าพระยาไทรก็ได้อยู่บ้านเมือง การเมืองไทรก็ได้เรียบร้อยแต่นั้นมา

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ