๒๔๒. ซ่อมพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและทำป้อมบางจะเกร็ง

ในปีวอกนั้น พระยาราชสงครามช่างทหารในกราบทูลว่า พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ขื่อและตัวไม้ไม่ได้เปลี่ยนครั้งก่อนนั้นผุเปื่อยไป เป็นที่น่ากลัวจะต้องทำใหม่ จึ่งโปรดให้พระยาศรีพิพัฒน์รัตนราชโกษาเป็นแม่กองคุมตำรวจและช่างทหารในให้รื้อเปลี่ยนตัวไม้ใหม่ พระยาศรีพิพัฒน์ทำครั้งนั้นไม่ให้ตัวไม้ผิดแบบเก่าจนสักนิ้ว ๑ ด้วยถ่ายแบบทุกตัว การพระมหาปราสาททำมาจนถึงปีจอ ได้ลงรักปิดทองแล้วเสร็จ ฝ่ายที่เมืองสมุทรปราการนั้น โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จมื่นไวยวรนารถลงไปเป็นแม่กองทำป้อมใหญ่ขึ้นที่บางจะเกร็งป้อม ๑ สำหรับแม่ทัพอยู่

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ