๒๒๗. พระองค์ด้วงแต่งทูตให้เชิญศุภอักษรไปเมืองเว้

ครั้นมาถึงเดือน ๓ ขึ้น ๖ ค่ำ[๑] พระองค์ด้วงแต่งให้พระยาราชเดช พระยาบวรนายก พระยาธนาธิบดี เป็นทูตเชิญศุภอักษรเครื่องราชบรรณาการไปเมืองเว้ ช้างพลายสูง ๔ ศอก ๑ คืบ ๒ ช้าง งาช้าง ๒ กิ่ง หนัก ๕๐ ชั่ง นอระมาด ๒ ยอด หนัก ๒ ชั่ง ๑๕ ตำลึง ผลกระวานหนัก ๕๐ ชั่ง ผลเร่วหนัก ๕๐ ชั่ง รงหนัก ๕๐ ชั่ง ขี้ผงหนัก ๕๐ ชั่ง น้ำรัก ๒๐ หม้อ ตามธรรมเนียมอย่างพระนารายณ์รามาธิบดีผู้บิดาทำมาแต่ก่อน องญวนเมืองโจฎกก็ส่งทูตไปเมืองเว้[๑] ศุกรที่ ๒๒ มกราคม

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ