๑๓๔. เจ้าพระยานครถึงอนิจจกรรม

ฝ่ายเจ้าพระยานครป่วยมาแต่กรุง มาถึงเมืองนครจัดกองทัพไปตีเมืองไทร ไข้นั้นก็หนักลง อาการเป็นโรคลมวิงเวียนเชื่อมซึมให้หอบ ครั้นโรคกำเริบขึ้นนิ่งเป็นใบ้ไป เมื่อจะสิ้นใจร้องขึ้นได้ ๓ คำว่า ตะเถ ก็ขาดใจถึงอนิจจกรรม เมื่อณวันเดือน ๗ ขึ้น ๑ ค่ำ[๑] อายุได้ ๖๔ ปี[๑] อังคารที่ ๑๔ พฤษภาคม

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ