๑๒๙. บอกพระยาราชสุภาวดีเรื่องสร้างนครเสียมราฐ

ครั้นมาถึงณวันเดือน ๕ ขึ้น ๙ ค่ำ[๑] พระยาราชสุภาวดีบอกมาว่า การที่ทำป้อมกำแพงเมืองนครเสียมราฐแล้วไป ๔ ส่วน ยังอีกส่วน ๑ ครั้นเดือน ๕ ข้างแรม ป้อมกำแพงก็จะแล้วเสร็จ ยังให้ขุดคูรอบเอามูลดินถมเชิงเทินอยู่ พระยาราชสุภาวดีให้ไปสืบราชการทางเมืองเขมรอยู่ ถ้าว่างสงบไม่มีราชการประการใดแล้ว กำหนดพระยาราชสุภาวดีจะได้กลับเข้ามาเฝ้าแจ้งราชการณกรุงเทพฯ เดือน ๕ แรม ๘ ค่ำ[๒] จะให้พระยาสีหราชเดโชอยู่คอยฟังราชการที่เมืองนครเสียมราฐก่อน พระพรหมบริรักษ์ พระอัคเนษรนั้น จะให้อยู่จัดแจงดูนายด้าน นายงาน เจ้าเมือง กรมการ ขุดคูถมป้อมกำแพงเมืองให้เสร็จแล้วในเดือน ๖ สิ้นเดือน[๑] อาทิตย์ที่ ๒๔ มีนาคม

[๒] อาทิตย์ที่ ๗ เมษายน

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ