๑๘๔. ลำเลียงข้าวเกลือส่งเมืองกำปอด

เมื่อเดือน ๖ แรม ๖ ค่ำ[๑] เจ้าพระยาบดินทรเดชาบอกข้อราชการเข้ามา จมื่นไวยวรนารถอยู่กำกับ พระยาอภัยพิพิธ พระราชรินทร์ ส่งข้าวเกลือที่เมืองกำปอด ขนลำเลียงด้วยเรือเล็กส่งขึ้นไป ได้ข้าวสาร ๒๘๘ เกวียน ๒๘ ถัง ข้าวตัง ๑๖๗ ถัง เกลือ ๗๗ เกวียน ๒ ถัง ผ้าเม็ดงา ผ้าเขียวคราม ๔,๗๘๐ ผืน ครั้นจะส่งข้าวเกลือต่อไปอีกให้สิ้นจำนวนเห็นจะช้านัก ก็เลิกกลับเข้ามาเมืองจันทบุรี แล้วก็ตามเสด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนอิศเรศรังสรรค์เข้ามาณกรุงเทพมหานคร การที่มีพระราชประสงค์ที่จะให้ถมคลองขุดก็เป็นอันไม่สำเร็จ[๑] เสาร์ที่ ๓๐ เมษายน

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ