๒๓๘. งานฉลองวัดพระเชตุพน

ครั้นมาถึงวันเดือน ๖ ขึ้น ๑๐ ค่ำ[๑] ในปีวอกสัมฤทธิศกนั้น โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฉลองวัดพระเชตุพนเป็นการมหรสพอย่างใหญ่ ผ้าไตรจีวรถวายพระ แพรเม็ดพริกไทย แพรทั้งไตรรวม ๕,๐๐๐ ไตร บาตร ย่าม พัด เครื่องบริกขารเป็นอันมาก สิ่งละ ๕,๐๐๐ ของไทยทานครั้งนั้นมาก ทรงตระเตรียมมาหลายปีแล้ว ขอแรงข้าราชการรับเงินไทยทานทำข้าวกะทง ๆ ละ ๒ สลึง ถวายพระฉันทั้ง ๓ วัน แล้วฉลองอีก ๓ วัน การฉลองมีโขนโรงใหญ่ติดรอกที่หน้าวังกรมหมื่นสวัสดิ์วิไชย มีเครื่องเล่นทุกสิ่ง ดอกไม้พุ่มนั้น พระสงฆ์ทำประกวดประชันกันสิ้นฝีมือ เสร็จการฉลองแล้วก็ทิ้งทานต้นกัลปพฤกษ์และโปรยทานที่หน้าพระที่นั่งสุทธาสวรรย์ มีฉลากต่าง ๆ เหมือนอย่างฉลองวัดราชโอรส[๑] ศุกรที่ ๑๒ พฤษภาคม

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ