๕๗. ตั้งเจ้าพระยาราชสุภาวดีเป็นเจ้าพระยาบดินทรเดชาที่สมุหนายก

ฝ่ายเจ้าพระยาราชสุภาวดีนายทัพนายกอง เสร็จราชการแล้วก็พากันลงมาเฝ้า โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมตั้งเจ้าพระยาราชสุภาวดี เป็นที่เจ้าพระยาบดินทรเดชา ที่สมุหนายก ตั้งพระราชรินทร์ขึ้นเป็นพระมหาเทพ นายทัพนายกองอื่น ๆ ก็พระราชทานปูนบำเหน็จให้ตามความชอบทุกนาย แล้วยกเอาพระยาพิไชยวารี (โต) มาเป็นที่พระยาราชสุภาวดี ครัวเมืองเวียงจันท์ ครั้งนั้นโปรดให้อยู่เมืองลพบุรีบ้าง เมืองสระบุรีบ้าง เมืองสุพรรณบุรีบ้าง เมืองนครไชยศรีบ้าง พวกเมืองนครพนมพระอินทรอาสาขึ้นไปเกลี้ยกล่อม ก็เอามาไว้ที่เมืองพนัศนิคม กับด้วยลาวอาสาปากน้ำซึ่งไปตั้งอยู่ก่อน

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ