๑๔๙. ญวนยอมทำพระราชไมตรีตามเดิม

เจ้าพระยาบดินทรเดชาให้องญวนกลับไปบอกองอันผู้ องเดดกแม่ทัพว่าให้ออกมาพูดจาทำหนังสือสัญญาเสียก่อน ครั้นแล้วองเดดก องอันผู้ องภอลันบินนายทัพนายกองออกมาคำนับรับผิดเจ้าพระยาบดินทรเดชาว่า ได้สู้รบกับกองทัพหน้านั้นโทษองญวนผู้ใหญ่ผู้น้อยผิดนักหนาแล้ว ซึ่งให้ชีวิตไว้ไม่ฆ่าฟันปล่อยให้กลับไปครั้งนี้พระเดชพระคุณหาที่สุดมิได้

เจ้าพระยาบดินทรเดชาจึ่งว่า ให้ทำหนังสือสัญญากันเสียก่อนจึ่งจะปล่อยไป พวกญวนจึ่งลากลับเข้าไปในค่าย ทำหนังสือสัญญาประทับตรา ๑๒ ดวง ใจความในสัญญาว่า พวกข้าพเจ้ามีชื่อในหนังสือนี้ จะขอเลิกทัพไปรวบรวมกันณเมืองโจฎก แล้วจะมีหนังสือไปถึงองนายทัพนายกองญวนที่ยังตั้งรบพุ่งอยู่กับพระยาพระเขมรหัวเมืองทั้งปวง ให้ถอยเลิกทัพกลับคืนไปบ้านเมือง แล้วจะได้มีหนังสือไปกราบทูลพระเจ้ากรุงเวียดนาม ขอให้มีพระราชสาสน์แต่งทูตเข้ามาณกรุงเทพมหานคร เป็นทางพระราชไมตรีเหมือนอย่างแต่ก่อน

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ