๑๑๙. งานพระบรมศพกรมสมเด็จพระศรีสุลาลัย และฉลองวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

การพระเมรุกรมสมเด็จพระศรีสุลาลัยนั้น พระเมรุขนาดใหญ่เสาเส้น ๑ พระเบ็ญจาหุ้มเงินแล้วเสร็จ กำหนดจะได้ชักพระบรมศพกรมสมเด็จพระศรีสุลาลัยแล้ว แต่จะฉลองวัดพระศรีรัตนศาสดารามเสียก่อน ณวันศุกรเดือน ๕ แรม ๑๒ ค่ำ[๑] ได้เชิญพระบรมอัฏฐิและพระอัฏฐิไปประดิษฐานในพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ถวายไตรแพรดอกพุดตาล ผ้ากราบปักอักษรว่า ฉลองวัดพระศรีรัตนสาสดาราม พระสงฆ์ราชาคณะ พระครู เปรียญ ฐานานุกรมเพียงพระปลัด สวดพระพุทธมนต์และฉันในพระอุโบสถ ๓ วัน ถวายเครื่องบริกขารอย่างประณีต แต่การฉลองนั้นมีแต่ดอกไม้เพลิงต่างๆ ครั้นณเดือน ๖ ขึ้น ๑ ค่ำ[๒] เชิญพระอัฏฐิกลับ

ครั้นณวันพฤหัสบดีเดือน ๖ ขึ้น ๓ ค่ำ[๓] ครั้นรุ่งขึ้น ณวันอาทิตย์เดือน ๖ ขึ้น ๖ ค่ำ พระสงฆ์ฉันแล้วแห่พระบรมธาตุกลับเข้าพระบรมมหาราชวัง รุ่งขึ้นณวันจันทร์เดือน ๖ ขึ้น ๗ ค่ำ[๔] เวลาย่ำรุ่ง ได้เชิญพระบรมศพขึ้นยานุมาศแห่ลงไปแต่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ขึ้นมหาพิชัยราชรถที่หน้าวัดพระเชตุพน ตั้งกระบวนแห่อย่างใหญ่ มีรูปสัตว์ต่างๆ ไปสู่พระเมรุ เชิญพระโกศเข้าทางประตูด้านบุริมทิศ เวียนพระเมรุ ๓ รอบแล้ว เชิญขึ้นสู่พระเบญจาเงินสลักลายประดับพลอยเหมือนพระเบญจาทอง ในพระเมรุทองฝ่ายใต้เศวตฉัตรมีเครื่องสูงพร้อม มีเครื่องประดับชั้นพระเบญจาทำด้วยทองบ้าง เงินบ้าง พระสงฆ์สวดอภิธรรม และถวายไทยธรรมแก่พระสงฆ์ในกรุงและนอกกรุงและหัวเมือง เวลาเช้าเสด็จออกปฏิบัติพระสงฆ์ราชาคณะ ๘๐ รูป พระสงฆ์ทำภัตตกิจแล้วก็สดับปกรณ์ แล้วเสด็จไปประทับที่พระที่นั่งทรงธรรม มีธรรมเทศนาโพธิปักขิยธรรม แบ่งเป็นองค์ละ ๔ กัณฑ์ จบธรรมเทศนาแล้วก็เสด็จกลับเข้าพระบรมมหาราชวัง ครั้นเวลาบ่าย ๕ โมงก็เสด็จออกสู่พระเมรุ จุดเครื่องนมัสการธรรม สักการบูชาเสร็จแล้ว ก็เสด็จไปประทับพลับพลามวย จึ่งโปรดให้ทิ้งทานผลกัลปพฤกษ์ และมีการมหรสพสมโภชถ้วนครบ ๗ วัน ๗ คืน

ครั้นณวันอาทิตย์เดือน ๖ ขึ้น ๑๓ ค่ำ[๕] เวลาบ่าย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชวงศานุวงศ์ฝ่ายหน้าฝ่ายใน เสนาบดีมุขมนตรีกับหัวเมืองประเทศราชใหญ่น้อยพร้อมกัน ได้กราบถวายบังคมถวายพระเพลิง ครั้นรุ่งขึ้นณวันเดือน ๖ ขึ้น ๑๔ ค่ำ เก็บพระบรมอัฏฐิ เข้าประดิษฐานในพระโกศทองคำกุดั่นประดับพลอย มีการสมโภชพระบรมอัฏฐิ ๓ วัน ๓ คืน เป็นคำรบ ๑๐ วัน ๑๐ คืน ครั้นณเดือน ๖ แรม ๒ ค่ำ[๖] เวลาเช้า ได้เชิญพระบรมอัฏฐิเข้าสู่พระบรมมหาราชวัง

ในเดือน ๖ นั้น พระเทพกุญชรเจ็บ ไม่รับหญ้ารับน้ำมาหลายเวลา ถึงณวันเสาร์เดือน ๖ แรม ๔ ค่ำใกล้รุ่งก็ล้ม คิดตั้งแต่ได้มา อยู่มาได้ ๓๘ ปี[๑] เสาร์ที่ ๒๑ เมษายน

[๒] อังคารที่ ๒๔ เมษายน

[๓] วันที่ ๒๖ เมษายน

[๔] วันที่ ๓๐ เมษายน

[๕] วันที่ ๖ พฤษภาคม

[๖] พฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤษภาคม

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ