๓๐. ราชทูตกลับจากเมืองจีน

ฝ่ายที่กรุงเมื่อณเดือน ๓ ขึ้น ๕ ค่ำ[๑] ราชทูตซึ่งออกไปเชิญหองกลับเข้ามา สมเด็จพระเจ้าเตากวางมีพระราชสาสน์ตอบเข้ามาฉะบับหนึ่งใจความว่า พระราชสาสน์สมเด็จพระเจ้าเตากวางมายังสมเด็จพระเจ้ากรุงมหานครศรีอยุธยา ด้วยสมเด็จพระเจ้ากรุงมหานครศรีอยุธยาคิดถึงทางพระราชไมตรีแต่งให้ทูตานุทูตจำทูลพระราชสาสน์เครื่องมงคลราชบรรณาการออกไปจิ้มก้องเชิญหองนั้นมีความยินดีนัก สมเด็จพระเจ้าเตากวางผู้ใหญ่จึ่งหองให้สมเด็จพระเจ้ากรุงมหานครศรีอยุธยาเป็นเสียมโลก๊กอ๋อง แปลว่าเป็นสมเด็จพระมหากษัตริย์ครอบครองแผ่นดินสยามก๊กหนึ่งสืบต่อไป จัดได้เครื่องบรรณาการของข้างหน้า แพรต่วน ๘ ม้วน แพรมังต่วน ๔ ม้วน แพรมังลันต่วน ๔ ม้วน แพรมังแส ๔ ม้วน แพรมังลันแส ๔ ม้วน แพรโล่ต่วน ๘ ม้วน แพรแส ๑๒ ม้วน แพรต่วน ๑๘ ม้วน แพรปังสี ๑๘ ม้วน ข้างใน แพรมังต่วน ๒ ม้วน แพรมังลันต่วน ๒ ม้วน แพรมังลันแส ๒ ม้วน แพรโล่ต่วน ๔ ม้วน แพรต่วน ๖ ม้วน แพรแส ๖ ม้วน แพรปังสี ๖ ม้วน รวมข้างหน้าข้างใน ๑๑๐ ม้วน ให้ทูตานุทูตคุมเข้ามาทรงยินดีด้วย[๑] พฤหัสบดีที่ ๑ กุมภาพันธ์

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ