๑๘๐. กองทัพเรือไทยเผาค่ายญวน

ฝ่ายทัพเรือเสด็จออกไปถึงเมืองจันทบุรีแล้ว ได้จัดให้พระยาอภัยพิพิธ พระยาราชวังสัน พระยาพิไชยรณฤทธิ พระอนุรักษโยธา พระราชรินทร์ ยกล่วงหน้าลงไปก่อน ถึงช่องกระบือณเดือน ๓ แรม ๔ ค่ำ[๑] พบเรือลาดตระเวนญวน ๗ ลำ ได้สู้รบยิงกัน เรือรบราชตระเวนถอยหนีไปเมืองบันทายมาศ พระยาพิไชยรณฤทธิ พระยาราชวังสัน พระอนุรักษโยธา ไปตีค่ายเกาะโดด ไม่เห็นมีผู้คน มีแต่รูปหุ่น ๓๐๐ เศษ จึ่งเผาค่ายเสีย พระยาอภัยพิพิธ พระราชรินทร์ ลงเรือปักหลั่นมัจฉาณุ ไปส่งข้าวสารส่งเกลือที่เมืองกำปอด ทัพหลวงก็เสด็จตามไปทอดสมออยู่ที่เกาะกะทะคว่ำ อ้ายญวนกองตระเวน ๗ ลำ ไปถึงเมืองบันทายมาศ ก็บอกแก่องตุมผู ๆ ก็บอกไปถึงเมืองโจฎก องตาโดก็ให้กองทัพมาช่วยรักษาเมืองบันทายมาศ และรักษาค่ายรายทางคลองขุดด้วย

ฝ่ายทัพเรือจึ่งรับสั่งให้จมื่นไวยวรนารถ จัดนายทัพนายกองเข้าตีเมืองบันทายมาศ ให้พระยาอภัยพิพิธ พระราชรินทร์ พระเทพสงครามปลัดเมืองจันทบุรี คุมทัพเมืองจันทบุรี เมืองตราษ เมืองระยอง ๖๐๐ คน พระยาโสรัชชะ ออกญาเสนาอันชิต เจ้าเมืองกำปอดคุมเขมร ๒,๐๐๐ เศษ เข้าตีค่ายญวนที่เขาโกนธมแตกณเดือน ๔ แรม ๑๔ ค่ำ[๒] ได้เผาค่ายเสีย เอาปืนใหญ่ขึ้นยอดเขายิงเข้าไปในเมืองบันทายมาศ[๑] อาทิตย์ที่ ๓๐ มกราคม

[๒] พฤหัสบดีที่ ๑๐ มีนาคม

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ