๑๔๗. เจ้าพระยาบดินทรเดชาให้ระดมตีทัพญวน

ฝ่ายเจ้าพระยาบดินทรเดชา จัดให้พระอัคเนษร หลวงสิทธิ พระอินทรธิบาล พระศรีผาวัง กับกองทัพเจ้าพระยานครราชสีมา นายไพร่ ๔,๐๐๐ คน ไปช่วยระดมตีญวน ได้สู้รบกันแต่เวลาเที่ยงจนบ่าย ๕ โมงเศษ ญวนตายประมาณ ๖๐ คน ป่วยเจ็บเป็นอันมาก ญวนกลับเข้าค่าย ยิงปืนใหญ่เล็กโต้ตอบกันจนเพลาพลบค่ำ ไพร่ไทยลาวเขมรตาย ๖ คน ปวยเจ็บ ๑๙ คน ครั้นน้ำแห้งลงแล้วสั่งให้นายทัพนายกองตั้งค่ายประชิดเข้าไปห่างค่ายญวนอยู่ ๑๑ เส้น ๑๒ เส้น ให้พูนดินเป็นป้อมสูงขึ้นพ้นเสาค่ายญวน ๕ ศอก ๔ ป้อม ชักปีกกาขุดสนามเพลาะถึงกันแล้วเอาปืนใหญ่กระสุน ๓ นิ้ว ๔ นิ้วขึ้นยิงป้อมๆ ละ ๓ กะบอก ปรำลงไปค่ายญวน ๓ วัน ถูกญวนในค่ายใหญ่ค่ายปีกกาตายประมาณ ๕๐ เศษ ป่วยเจ็บเป็นอันมาก ญวนขุดหลุมอยู่ เจ้าพระยาบดินทรเดชาจึ่งให้เอาค่ายตับล้อมประชิดเข้าไปอีกชั้น ๑ ห่างค่ายญวน ๓ เส้น ชักปีกกาถึงกันรอบค่ายญวน ๆ ยิงปืนสู้รบอยู่แต่ในค่าย ๕ วัน ๖ วัน พอพระยาสังขโลก พระยาอุทัยธิราช เจ้าเมืองสำโรงทองส่งญวนกองทัพเมืองพนมเป็ญ ซึ่งเขมรลาดตระเวนจับได้ส่งมาณค่ายโปริสาท ๘ คน ถามญวนได้ความว่าองเตียนกุนยกทัพไปตีพระยาราชนิกูลเมืองชีแครงแตกไปแล้ว ๆ องเตียนกุนจะยกมาช่วยองเตดกที่เมืองโปริสาท

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ