๖๘. การปฏิสังขรณ์และฉลองพระอารามต่างๆ

ในปีเถาะนั้น น้ำลดแล้ว โปรดเกล้าฯ ให้จัดการฉลองวัดราชโอรสารามซึ่งเป็นวัดเดิม และวัดพลับ ด้วยทรงผนวชอยู่วัดนั้น ให้ปฏิสังขรณ์แล้วชื่อวัดราชสิทธาราม วัดภคินีนาถชำรุดมากโปรดให้ปฏิสังขรณ์ขึ้นด้วย วัดท้ายตลาดเป็นที่ได้เสด็จอยู่แต่ยังทรงพระเยาว์ ก็โปรดให้บูรณะขึ้นชื่อว่าวัดโมฬีโลก วัดอรุณราชวราราม ๑ วัดระฆัง ๑ วัดพระยาทำ ๑ วัดสุวรรณ ๑ วัดสระเกศ ๑ วัดเหล่านี้ได้ทรงบูรณะ การก็ยังไม่สำเร็จ แต่โปรดให้ฉลองเสียครั้ง ๑ ก่อน ณวันอาทิตย์เดือนยี่ ขึ้น ๑๓ ค่ำ ได้ถวายผ้าไตรจีวรแก่พระสงฆ์ที่วัดราชโอรส พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ก็มารับที่นั่นทุกๆ พระอาราม รุ่งขึ้นวันจันทร์เดือนยี่ ขึ้น ๑๔ ค่ำ[๑] เป็นวันสวดมนต์เย็น ก็ได้ฉลองพร้อมกัน มีการมหกรรมทุกพระอาราม แต่วัดราชโอรสนั้น ให้มีโขนโรงใหญ่ติดรอกตรงหน้าพลับพลาข้าม ปลูกพลับพลาลงมาริมคลองหน้าวัด เวลาค่ำให้มีการละเล่นหน้าพลับพลาด้วยเรือ และเกณฑ์เรือประพาศข้าราชการร้องสักวาดอกสร้อยที่เกาะหน้าพลับพลา เวลาเย็นเสด็จไปฟังสวดพระพุทธมนต์เป็นกระบวนพยุหยาตรา ทรงเรือพระที่นั่งชัยสุพรรณหงส์ มีเรือกระบวนรูปสัตว์ทั้ง ๓ วัน[๑] วันที่ ๑๖ มกราคม

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ