๑๗๖. เจ้าพระยาบดินทรเดชาให้กราบทูลถึงเรื่องถมคลองขุด

เจ้าพระยาบดินทรเดชาได้ทราบในท้องตราแล้ว บอกเข้ามากราบทูล ใจความว่า ซึ่งโปรดให้ไปถมคลองขุดนั้น ญวนยังตั้งค่ายรายอยู่ริมคลองถึง ๑๙ ค่าย มีคนรักษาค่ายอยู่ค่ายละ ๑๐๐ บ้าง ๒๐๐ บ้าง แม่ทัพนายกองผู้ใหญ่ที่จะคุมทัพลงไปก็ไม่มีตัว ขอรับพระราชทานแม่ทัพบกจะยกคุมทัพลงไปสักนาย ๑ และแม่ทัพเรือนั้น จะโปรดให้มีแม่ทัพใหญ่ลงไปช่วยตีเมืองบันทายมาศให้ได้แล้ว จะได้มาบรรจบตีค่ายบกญวนตามริมคลองแตกไปแล้ว จะได้ถมคลองขุดได้โดยสะดวก ที่เมืองเขมรเดี๋ยวนี้ข้าวเกลือสะเบียงอาหารขัดสนนัก ถ้าทัพเรือยกออกไป ขอให้บรรทุกข้าวเกลือสะเบียงอาหารไปส่งที่เมืองกำปอด จะได้รับขึ้นไปจ่ายให้ไพร่พล แล้วจะได้ยกไปทำกับญวน

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ