๗. เจ้าพระยาพระคลังประดิษฐ์แคร่กัญญา

ครั้งนั้นเจ้าพระยาพระคลังจึ่งดำริการทำให้งามดีขึ้น จัดหาไม้ที่ลายประหลาดมาประกอบเป็นแม่แคร่ แล้วหุ้มทองเหลืองหุ้มเงินที่มุมคานนั้น ใช้ไม้แก้วบ้างไม้ลายต่าง ๆ บ้าง ไม้แสมสาร ไม้กระพี้เขากระบือบ้าง มีปลอกหุ้ม ที่อื่นก็ทำขึ้นใช้เป็นอย่างมาจนทุกวันนี้

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ