๑๐๒. งานพระศพพระองค์เจ้าลักขณา

ฝ่ายที่กรุงในเดือน ๔ การพระเมรุพระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าลักขณาเสร็จแล้ว ณวันศุกรเดือน ๔ แรม ๒ ค่ำ[๑] ได้เชิญพระศพออกสู่พระเมรุ มีงานมหรสพสมโภช ๓ วัน ๓ คืน ณวันอาทิตย์เดือน ๔ แรม ๔ ค่ำ ได้พระราชทานเพลิง[๑] วันที่ ๔ มีนาคม

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ