๒๓๐. พระกระแสรับสั่งตอบเจ้าพระยาบดินทรเดชา

ลุศักราช ๑๒๐๙[๑] ปีมะแมนพศก เป็นปีที่ ๒๔ พระยาไชยวิชิตผู้รักษากรุงเก่าเข้ามาถึงกรุงเทพมหานคร ได้ทรงทราบหนังสือบอกแล้ว จึ่งให้มีตราตอบออกไปว่า เจ้าพระยาบดินทรเดชาอยู่ใกล้ เห็นการจะทำได้อย่างไรก็ให้ผ่อนปรนไปตามการเถิด ได้พระราชทานญวนแขกให้พระยาไชยวิชิต พระยายมราช เขมรคุมออกมาแล้ว เจ้าพระยาบดินทรเดชาจึ่งให้พระองค์ด้วงส่งญวนแขกไปให้องตาเตียงกุนที่ค่ายพนมเป็ญ องตาเตียงกุนก็รับไว้[๑] พ.ศ. ๒๓๙๑

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ