๑๘๖. เจ้าพระยาบดินทรเดชาให้เจ้าพระยายมราชคุมคนไปสร้างเมืองที่อุดงฦๅไชย

ฝ่ายเจ้าพระยาบดินทรเดชาตั้งอยู่ที่เมืองพนมเป็ญ ขัดสนด้วยสะเบียงอาหารคิดจะกลับเข้ามาอยู่ที่เมืองอุดงฦๅไชย แต่เห็นว่าที่เมืองพนมเป็ญนั้นจะทิ้งเสียมิได้ กลัวญวนจะยกทัพเรือขึ้นมาตั้งอยู่อีก จึ่งให้รื้อค่ายญวนตึกเก๋งโรงปืนโรงเรือของญวนเสีย แล้วตั้งค่ายใหม่หันหน้าลงไปข้างแม่น้ำอีก ๔ ค่าย ที่โพธิ์พระบาท บ้านองค์จันท์ ทำขึ้น ๒ ค่าย เกณฑ์ให้ลาวนครราชสีมา ๕,๐๐๐ เขมร ๓,๐๐๐ รักษาอยู่ ครั้นณเดือน ๗ ให้เจ้าพระยายมราชนายทัพนายกองที่แตกญวนมาคุมคน ๓,๐๐๐ คนไปทำเมืองให้พระองค์ด้วงที่อุดงฦๅไชย ที่นั้นเรียกว่าคลองพระยาฦๅ ยาว ๑๔ เส้น กว้าง ๑๑ เส้น พูนดินขึ้นเป็นป้อม ๖ ป้อม

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ